使用者名稱
使用者電郵
密碼
確認密碼
年齡
性別
Generic placeholder image
想收到的資訊
 • 時事
 • 投資
 • 生活
喜歡的資訊
 • 編輯推介
 • 時事新聞
 • 博客
 • 投資
 • 趣味影片
 • 生活
教育水平
 • 小學
 • 中學
 • 大學
 • 碩士
 • 博士
常用的社交媒體
 • Facebook
 • 微博
 • WeChat
 • Whatsapp
 • Twitter
 • Line
 • Instagram
確認

我們會發送內含重設密碼連結的通知信給您

確認

博客

丟件垃圾都關美國事?

2021.10.19 08:30 博客 屈穎妍

如果不是那條柱,我們都不知道,香港已被外國勢力干預到什麼地步?

話說24年前(即1997年),有個丹麥藝術家製作了一條柱,命名為「國殤之柱」,送到七一回歸前的一次六四維園燭光集會中展出,擺明給香港回歸「贈慶」。

集會用完的東西,原本就該丟棄,或者放在主辦單位支聯會的辦公室儲存。然而,兩層樓高的柱不是說安置就安置,於是,當時一班參與集會的港大學生及幾百名支持者就用野蠻招,以吊臂車把那條柱運到香港大學,強行安放在港大校園。

沒經任何人批准、更無任何投票,他們說要擺舊垃圾在你家,你就要乖乖就範,原來,這就是民主。

請注意,這不是一件普通垃圾,而是兩層高、恐怖核突的巨型垃圾,更不是擺一日、兩日,而是擺一世,你不得異議,原來,這就是民主。

1998年9月,港大學生會以1,629票贊成,通過將「柱」永久豎立在校園黃克競大樓頂樓平台展示,千幾人就決定了所有人的命運,原來,這就是民主。

瘟神從來都是,易請難送,況且這「柱」,連請也沒請過,是「夾硬」搬進來的,一擺就24年,沒付租金,還要清潔照料。

終於,香港等到國安法,牛鬼蛇神盡現形,「柱」的物主支聯會解散,港大校委亦宣佈不再承認學生會的校內角色。那麼,沒有物主的垃圾,更該被處置。

上星期,港大透過香港著名的孖士打律師行給支聯會清盤人發信,要他們在限期前移走那「柱」,此時,消失了24年的丹麥雕塑家高志活忽然現身,他以「柱」的創作人身份,透過律師向港大發信,要求就事件召開聆訊,聲稱若雕塑受到任何破壞,港大將負上全責。 

原來,民主可以惡到咁,用強把垃圾放在你家24年,不付一毛錢租金都算,今天你丟垃圾,他還跳出來說要告到你甩褲。

好戲還在後頭,孖士打律師行忽然宣佈不再代表港大處理此「柱」事宜,並把事件上升至國際層次,一切查詢由孖士打美國辦公室直接處理。

認真奇怪,移走大學校園內一件垃圾而已,竟嚴重到要美國出手干預?香港人原來已沒自由意志到這地步?

全國政協副主席梁振英批評孖士打放棄代表港大,將政治凌駕法律專業,是「在美國人的政治壓力下跪低」,呼籲香港的中資機構、受資助的大學和中國客戶馬上和孖士打割席。

香港最大銀行之一匯豐的老闆,在英國;現在連香港的大律師行,也聽命於美國。中國管治的土地上,金融與法律原來仍受西方勢力掌控?

商業社會最好的反擊方法,就是不光顧。既然孖士打要把自己的專業連上政治,那麼,我們就要他們嚐嚐當政治律師行的後果。或者,就先把那「柱」送到孖士打門口擺24年,以作政治識別。

原載:港人講地

https://www.speakout.hk/%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E8%A7%80%E9%BB%9E/76991/-%E7%8D%A8%E5%AE%B6%E6%96%87%E7%AB%A0-%E4%B8%9F%E4%BB%B6%E5%9E%83%E5%9C%BE%E9%83%BD%E9%97%9C%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E4%BA%8B

原圖:星島日報

https://std.stheadline.com/realtime/article/1760764

投票已截止,多謝支持

發表意見

排列方式:
黃就是蝗
亡羊補牢,港大立即起租。登報宣告通知物主。
20211029
黃就是蝗
@Dylan Lee "24 年來港大從未與高志活接触達成任何租約合議" 嘿瀉燴入嚟你餐廳白坐兩粒鐘走咗,賴低盤桔。然後有黑色社會人士學生開會話呢件係文物你郁親就吊你。咁,你同邊個講話要收租金?潛咗水物主嘿瀉燴?唔係物主嘅黑色社會人士學生?
20211029
Dylan Lee
要處理任何香港亂,局, 必须要以快刀斬乱麻手法先清除全部内奸, 决不姑惜!
20211020
Dylan Lee
24 年來港大從未與高志活接触達成任何租約合議, 已丧失了法律理据向对方追討租金! 港大僱用香港著名的外籍孖士打律師行来處理這事項...及後孖士打放弃代表港大...亦証明了港大管理高層早已與外敵通姦, 埋下令移走那「垃圾柱」將会以失败告终的伏笔!
20211020
Dylan Lee
24 年來港大從未與高志活接触達成任何租約合議, 已丧失了法律理据向对方追討租金! 港大僱用香港著名的外籍孖士打律師行来處理這事項...及後孖士打放弃代表港大...亦証明了港大管理高層早已與外敵通姦, 埋下令移走那「垃圾柱」將会以失败告终的伏笔!
20211020
林錦雄
不足金额(港大索取的全數補償)由高志活負責,高志活想唔申請破產都幾難! 高志活的愚蠢認了頭,同14亿人民的强大政治體系對着幹,真不可活了!高志活自HIGH, 連没得物業主人許可,擅自侵佔他人地方是違法也不知道!笨實無藥醫! 咁港大要追究24年没有補償的地方侵佔,以香港該地區(港島半山區)的每年市租值乘以24年,及在10月13日違反逾期未移去該物作出合理補償,及將該物(乜柱)經過香港法庭交由拍賣公司拍賣,拍賣所得除去司法,運輸,行政費用後的全部金額用來填補港大的索賠,如不足金额(港大索取的全數補償)由高志活負責,高志活想唔申請破產都幾難!活該!
20211019